MENU


The National Disaster Risk Reduction and Management Council held its 4th Quarter Full Council Meeting on 30 October 2020

NDRRMC eawmv2Ininspeksyon kahapon ni Civil Defense Administrator Usec Ricardo B Jalad, kasama sina OCD Operations Service Director Bernardo Rafaelito Alejandro IV at G. Christopher Gacutan, hepe ng General Services Division ang bagong tayo na 3-in-1 facility ng OCD sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija (27 October 2020)

190718 01

Join the JICA Video Blog Contest to Win An All Expense Paid Trip to Japan.